Adatkezelési (GDPR) tájékoztató

Adatkezelési (GDPR) tájékoztató

1. Adatkezelési tájékoztatónk célja

 

Ezzel a tájékoztatóval informálni és biztosítani kívánjuk weboldalunk látogatóit arról, hogy a honlap működtetése, üzemeltetése során maximálisan igyekszünk betartani az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében (GDPR, General Data Protection Regulation, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete, 2016. április 27.), valamint a magyar parlament által elfogadott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotörvényben) foglalt szigorú rendelkezéseket, amelyek a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről szólnak.

Tájékoztatónkból megtudhatja, ki a weboldal tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője, hogyan gyűjtünk, tárolunk és kezelünk a weboldal közvetítésével beérkező személyes adatokat, illetve miképpen biztosítjuk az Érintettek számára a saját személyes adataikkal kapcsolatos önrendelkezési jogot.

2. Weboldalunk URL-címe

https://tai-jitsu.hu (továbbiakban: Weboldal)

 

3. Kik vagyunk?

A weboldal tulajdonosa:

Magyar Tai-Jitsu Szövetség

  • Nyilvántartási szám: 06-02-0000832
  • Adószám: 18452419-2-06
  • Szervezet vezető tisztségviselője: Kocsis István elnök
  • Levélcím: 6757 Szeged, Zágon utca 64.
  • E-mail cím: taijitsu.hungary@gmail.com
  • Telefon: +36 20 388 8501

Adatkezelésért felelős szervezet és vezetője:

Magyar Tai-Jitsu Szövetség

  • Szervezet vezető tisztségviselője: Kocsis István elnök
  • Levélcím: 6757 Szeged, Zágon utca 64.
  • E-mail cím: taijitsu.hungary@gmail.com
  • Telefon: +36 20 388 8501

4. Weboldalunk célja

 

A weboldal célja a Magyar Tai-Jitsu Szövetség bemutatása, népszerűsítése, információszerzési és kapcsolatfelvételi lehetőség a szövetség meglévő és leendő tagjai, valamint a tevékenységünk iránt érdeklődők számára.

 

5. GDPR alapfogalmak

 

Tájékoztatónkban a GDPR és az Infotörvény jogi kategóriáit és fogalmait használjuk, ezért bevezetőként röviden és közérthetően összefoglaljuk a legfontosabb alapfogalmak jelentését – ahol indokolt, az internetes szituációkra alkalmazva.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalt megtekinti (Látogató), illetve a Weboldal valamilyen szolgáltatásának igénybevétele céljából személyes adatait a weboldalon keresztül megadja (Felhasználó).

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a Weboldal bekéri, és az Adatkezelő rögzíti, tárolja, kezeli és felhasználja.

Személyes adat: minden olyan adat és információ, ami alapján az érintett természetes személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett műveletek összessége, így az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés módjára és eszközeire vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Adatkezelő által feldolgozásra átadott személyes adatokat az Adatkezelő által meghatározott módon feldolgozza és a megadott célra felhasználja.

Adatkezelési incidens: az adatvédelmi biztonság súlyos sérülése, ami a gyűjtött, tárolt, kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, használhatatlanná tételét, vagy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását, közzétételét eredményezi.

 

6. Milyen célból milyen adatokat gyűjt a Weboldalunk?

6/a.  Anonim technikai adatgyűjtés cookie-k/sütik segítségével

Weboldalunk publikus tartalmát bárki szabadon megtekintheti. Ehhez senkitől nem kérünk személyes adatokat.

Ugyanakkor, mint minden weboldal, a miénk is használ apró kódokat (angolul Cookie-kat, magyarul sütiket). Ezek rövidebb-hosszabb időre a Látogató számítógépére vagy böngészésre használt mobileszközére kerülnek. A sütik fontos technikai feladatokat látnak el. Működésük nem használ és nem eredményez a látogatók személyének azonosítására alkalmas információkat.

Ennek ellenére – a GDPR szabályainak megfelelően – a weboldal minden látogatójától egyértelmű hozzájárulást vagy elutasítást kérünk a sütik használatához, amikor először nyitják meg a honlap valamelyik oldalát.

Minden Látogatónak jogában áll Weboldalunkon az összes sütit elutasítani vagy elfogadni, avagy hozzájárulását egyénileg testre szabni, valamint utólag bármikor módosítani.

A sütik által tárolt hozzájárulást weboldalunk későbbi visszatérés esetén is tiszteletben fogja tartani, feltéve, hogy a Látogató időközben nem törölte azokat a böngészőjéből.

A marketing (hirdetési) sütik beállítását az általunk használt hozzájáruláskezelő alkalmazás továbbítja a Google cég Consent Mode V2 nevű adatbázisába, hogy a Felhasználók akaratát a Google figyelembe tudja venni például hirdetések megjelenítésénél. Ezáltal biztosítható, hogy ha egy látogató elutasította a hirdetési sütiket, akkor ne jelenjen meg számára remarketing követőhirdetés.

A sütik működéséről, fajtáiról, elfogadásuk vagy elutasításuk módjáról, saját böngészőből történő eltávolításáról részletes ismertető a Cookie (süti) tájékoztató című oldalunkon található, elolvasásához kattintson az alábbi linkre:

https://tai-jitsu.hu/cooke-suti-tajekoztato

 

6/b. Webanalitikai eszközök

Weboldalunk a látogatottság mérése céljából Google analitikai eszközökkel statisztikai adatokat, illetve a Weboldal működésére vonatkozó technikai információkat gyűjt. Ezek semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, csupán statisztikát szolgáltatnak a webhelylátogatók számáról, földrajzi megoszlásáról, érdeklődéséről (keresett kulcsszavak, megtekintett oldalak, visszatérő látogatók aránya, weboldalon töltött idő stb.).

Weboldalunk a következő Google analitikai eszközöket használja:

Google Analytics

Az Analytics a weboldal látogatottságáról szolgáltat statisztikai adatokat. Segít a Látogatók érdeklődésének felmérésében, a weboldal tartalmának fejlesztésében. Megmutatja, hogy a látogatók milyen keresőszavak segítségével találtak a weboldalra, a világ mely részéről érkeztek, mennyi időt töltöttek a weboldalon, mi iránt érdeklődtek leginkább. A Google Analytics személyazonosításhoz szükséges adatokat nem gyűjt. Erről bővebb információk találhatók a Google hivatalos oldalán, a következő webcímen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu&ref_topic=2919631

Google Search Consol

Ez a webmesterek segédeszköze. Segítségével kísérjük figyelemmel, hogy honlapunkról hány oldalt tart nyilván index-állományában a Google, melyik oldal hányszor jelenik meg a kereső találati listáin és milyen pozíciót foglal el ott, milyen technikai tényezők gátolják az oldalak keresőben történő megjelenését, mit kell tennünk az oldalak gyorsabb betöltődéséhez és a weboldal sikeres működéséhez. Ez az eszköz sem gyűjt a látogatókról személyes adatokat.

6/c. Online marketing

Google Ads remarketing követőkód

Weboldalunk nem használ látogatószerzést szolgáló Google hirdetési rendszert, így remarketing követőkódot sem.

6/d. Más webhelyekről származó beágyazott tartalmak

Weboldalunkon előfordulhat külső forrásból – más webhelyekről – származó, beágyazott tartalom (pl. Youtube-videó, Facebook-bejegyzés, beágyazott cikk, kép stb.).

Az ilyen beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha a látogató megtekintette volna azt a honlapot, ahol a beágyazott elem eredeti formájában található.

Ezek a forrásként használt weboldalak tőlünk függetlenül nagy valószínűséggel gyűjtenek statisztikai adatokat az adott tartalom megtekintéséről, amihez sütiket vagy harmadik féltől (Google, Facebook, Youtube) származó követőkódot használnak, abból a célból, hogy megismerjék a beágyazott tartalommal kapcsolatos látogatói érdeklődést.

Ezekért a külső forrás által végzett adatgyűjtésekért és az adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért nem mi, hanem az eredeti forráshely üzemeltetője a felelős.

 

7. Felhasználók személyes adatainak gyűjtése és kezelése

 

Weboldalunkba nem építettünk be olyan alkalmazást, ami személyes adatot kér be a Felhasználóktól úgy, mint például egy kapcsolati űrlap, vagy komment, jelentkezési űrlap vagy hírlevélre történő feliratkozás stb.

A Weboldalon nincs lehetőség személyes adat bekérésére/beküldésére, így ilyen adatok gyűjtése, tárolása, kezelése és felhasználása (Adatkezelés) sem történik.

Csupán a Google webanalitikai eszközei (Analytics, Search Console) gyűjtenek forgalmi, statisztikai és technikai információkat, továbbá a sütik/cookie-k működése eredményez személyes hozzájárulási adatokat, ezek azonban a Látogatók személyének azonosítására nem alkalmasak.
(Lásd: https://tai-jitsu.hu/cooke-suti-tajekoztato, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu&ref_topic=2919631,

13. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Látogatóink közül valaki mégis feltételezi, hogy a Weboldal valamilyen módon megsérti személyes adatainak védelméhez fűződő jogait, és ezzel kapcsolatos kérdése, észrevétele van, kérheti a Weboldal tulajdonosától a probléma kivizsgálását és megválaszolását az alábbi elérhetőségen:

Magyar Tai-Jitsu Szövetség

  • Szervezet vezető tisztségviselője: Kocsis István elnök
  • E-mail cím: taijitsu.hungary@gmail.com
  • Telefon: +36 20 388 8501

Ha az Érintett nem kap kielégítő választ, joga van vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett bejelentéssel, hivatkozva arra, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme keletkezhetett, vagy fennáll annak veszélye, és előzőleg eredménytelen volt az Adatkezelőhöz ezzel kapcsolatban intézett bejelentése/kérése.

Adatvédelmi hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Érintett személy a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelői intézkedés vagy elutasítás jogszerűségének vizsgálata céljából, ha

 • a weboldal Üzemeltetője/Adatkezelője az érintett jogainak érvényesítését korlátozta vagy jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasította,
 • valamint a Hatóságnál adatvédelmi eljárás lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a weboldal Üzemeltetője/Adatkezelője megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező joganyagában meghatározott előírásokat.

A Hatóság az érintett panaszát csak abban az esetben vizsgálja ki, ha a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt kifogásaival kapcsolatban.

 

Ez a tájékoztató érvényes: 2024. június 15-től