Események 1991

Események 1991

TAI-JITSU MAGYARORSZÁGON?

 

[1991.] április 20-án szombaton a K.C.O. Le Mans-i szervezeténél egy TAI-JITSU továbbképzés zajlott, melyet a szimpatikus Claude BOUCABEILLE vezetett. Az eseményt a magyar rendőrség egy magasrangú képviselőjének, KOCSIS ISTVÁNNAK a jelenléte tette ünne­pivé, aki egyébként szorgalmas művelője az önvédelmi sportoknak, és egy sportklubot vezet Szegeden.

Claude Boucabeille valójában egy párizsi karate versenyen, majd egy magyarországi edző útja során fedezte fel a magyar szakembert, aki az átlagosnál sokkal nagyobb képessége­ket mutat a TAI-JITSU irányában.

Testvérvá­rosi kapcsolat révén kapott Kocsis úr lehe­tőséget arra, hogy Franciaországba jöjjön. Daniel DUBOIS, az FFKAMA vezető tanácsának tagja, a TAI-JITSU világszervezetének el­nöke is meghívást kapott erre az alkalomra abból a célból, hogy hivatalossá tegyék a TAI-JITSU magyarországi bemutatását.

Daniel M. CROITORIU és L. DUBOIS, illetve Nathalie PREVOST egy hétvégi, háromszor ötórás tan­folyamot tartottak a magyar szakember tár­saságában, aki a továbbképzés elmúltával TAI-JITSU 1. DAN vizsgát tett. Meglepő ha­tékonysággal és igazi BUDO szellemmel dol­gozva, a nyelvi korlátokat leküzdve érde­melte ki a közönség tetszésnyilvánítását a vizsgát lezáró küzdésen.

Egy összejövetelen, amelyen részt vett M. SZALAI Béla, aki a Renault Mans-i és magyar­országi ügyeit intézi, s aki volt szíves tolmácsként közreműködni, Daniel DUBOIS és Claude BOUCABEILLE részletesen megbeszélték Kocsis Istvánnal a TAI-JITSU magyarországi jövőjét.

A továbbképzésen kb. 60 résztvevő volt, akik elsajátították a TAI-JITSU különböző gya­korlatait, a fegyveres támadás elleni véde­kezés technikáit és más, állóhelyzetben és ta­lajon végzett gyakorlatokat, amiket Daniel DUBIOS és KOCSIS István csapata mutatott be.

TAI-JITSU Magyarországon? Ez ma már olyan realitás, mely az eljövendő években a kelet- európai országokban mindenütt megindíthatja ennek a sportnak az elterjedését.

 

Claude BOUCABEILLE, Daniel DUBOIS és KOC­SIS István

 

DU TAI-JITSU EN HONGRIE?

 

Un stage de TAI-JITSU se déroulait au K.C.O. Ie MANS, dirigé par le sympa­thique Claude BOUCABEILLE, en ce samedi 20 avril.

La présenee d’un haut dignitaire du Ministére de la Police Hongroise, KOC­SIS ISTVAN, pratiquant assidu de self­défense et dirigeant d’un club de sport a SZEGED, rendait cette manifestation sportive trés eérémonieuse.

En effet, C. BOUCABEILLE ayant dirigé un stage de KARATEITAI-JITSU en HONGRIE avait remarqué ce stagiaire qui montra des aptitudes au-dessus de la moyenne pour le TAI-JITSU. L’oeea­sion d’un jumelage avee la FRANCE per­ mit a KOCSIS de revenir en FRANCE.

Daniel DUBOIS, membre du Comité Direeteur FFKAMA et Président de L’union Mondiale TAI-JITSU avait été invité acette oceasion pour officialiser I’introduetion du T AI-JITSU en HON­GRIE.

Daniel, aeeompagné de M. CROITORIU, L. DUBOIS et Nathalie PREVOST, diri­gea les 5 heures de stage en eompagnie du Hongrois, qui en fin de stage souhaita subir uri examen en TAI-JITSU. Eton­nant d’efficacité, surprenant par sa sin­eérité et son esprit BUDO, il ne tarda pas, malgré la barriére de la langue, de recueillir des applaudissements bien mérités.

Une réunion ave c Monsieur BELA SZA­LAI, agent- Renault au MANS et HON­ GROIS, qui avait eu I’amabilité de servir d’interpréte. permit a Daniel DUBOIS et C. BOUCABEILLE de préciser a KOC­SIS ISTVAN ce que le TAI-JITSU devait étre en HONGRIE.

Une soixantaine de participants au stage s’initiérent aux différents enchainements de TAI-JITSU, techniques contre armes et autres elés debout et au sol démon­trés tour a tour par I’équipe de D. DUBOIS et de KOCSIS ISTVAN.

Le TAI-JITSU en HONGRIE? Une réali­té qui au fil des années avenir devrait marquer I’entrée du TAI-JITSU dans les pays de rEst.